Pontio Teg tuag at Sero Net Cymru: Cais am DystioLaeth / Just Transition to Net Zero Wales: Call for Evidence

Mae’r Cais am Dystiolaeth yn bwysig i sicrhau ein bod Llywodraeth Cymru yn seilio’n cynlluniau ar dystiolaeth gadarn. Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 15 Mawrth 2023
Welsh Government need your evidence and research to help inform our approach to just transition. Submit your comments by 15 March 2023

Continue reading