Rôl newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru ar gyfer Cyfarwyddwr Platfform Amgylchedd Cymru Dr Jenny Geroni

Mae Cyfarwyddwr Platfform Amgylchedd Cymru, Dr Jennifer Geroni, wedi gwario ei wythnos diwethaf fel Cyfarwyddwr EPW, ar ôl bron i dair blynedd yn arwain y platfform a'i gymuned aelodaeth. Helpodd Jenny i lunio a chyflwyno cynadleddau thematig Platfform Amgylchedd Cymru a chefnogodd aelodau'r gymuned i gydweithio ar geisiadau am gyllid a nifer o weithdai, digwyddiadau ymgynghori a pyllau tywod (‘sand pits’) gyda aelodau'r platfform...

Porfeydd gwyrdd ac anturiaethau newydd i’r Athro Kathryn Monk

Mae cyfuniad Cymru gyfan o weithwyr proffesiynol ym maes ymchwil amgylcheddol a thystiolaeth wedi talu teyrnged i un o'u cyfoedion sy'n cychwyn ar antur newydd, ar ôl blynyddoedd o helpu i lywio rôl ymchwil a thystiolaeth wrth lunio polisïau a chydweithio yng Nghymru...

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2021 | Lleisiau amgylcheddol, talent newydd a straeon o’r byd amgylcheddol

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod Hapus, 2021 gan Platfform Amgylcheddol Cymru. Darllenwch ymlaen i glywed am lleisiau amgylcheddol, talent newydd a straeon o'r byd amgylcheddol.

Bridging the gaps between researchers, evidence providers and policy makers.

In collaboration with Welsh Government, Natural Resources Wales, universities and researchers across Wales.

'Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid.'

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Signup to our newsletter to receive the latest news

Signup