Platfform Amgylchedd Cymru Gwanwyn 2024 Cylchlythyr allan nawr

Darganfyddwch beth mae EPW wedi bod yn gweithio arno yn ein Cylchlythyr Gwanwyn.

Cylchlythyr EPW – Rhifyn Gwanwyn 2023

Darllenwch ein cylchlythyr yn Gymraeg.

Transforming Land use for Net Zero, Nature and People (LUNZ)

Cyhoeddodd Ymchwil ac Arloesi’r DU, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net a’r Gweinyddiaethau Datganoledig ddoe lansiad rhaglen...

Cynghorydd Arbenigol Data Ecolegol

https://naturalresources.wales/about-us/jobs-and-placements/jobs/201411-ecology-data-specialist/?lang=cy Dyddiad Cau: 11 Ebrill 2023 | Cyflog: £37,308 – £40,806 (Gradd 6) | Lleoliad: Hyblyg Math o gontract: Parhaol Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos.  Rhif swydd: 201411 Fel sefydliad,...

Bridging the gaps between researchers, evidence providers and policy makers.

In collaboration with Welsh Government, Natural Resources Wales, universities and researchers across Wales.

'Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid.'

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Signup to our newsletter to receive the latest news

Signup