Platfform Amgylchedd Cymru yn Ffair Yrfaoedd Cymru Gyfan 2021

Unwaith eto, bydd Platfform Amgylchedd Cymru yn partneru gyda holl Brifysgolion Cymru a llu o sefydliadau sector preifat a chyhoeddus eraill yn Ffair Yrfaoedd Cymru 2021. Wedi'i gynnal ar y cyd â GTI a Target Connect, mae'n gyfle i raddedigion a myfyrwyr Cymru gwrdd â chyflogwyr , derbyn cyngor a syniadau sy'n hybu llwybrau gyrfaoedd newydd a cyfleoedd annisgwyl posib yn y maes ymchwil, tystiolaeth a pholisi. Dewch i ddweud shw'mae - cofrestrwch nawr!

Newyddion Platfform Amgylcheddol Cymru, Medi 2021

Yn ôl i'r ysgol: ein holl newyddion diweddaraf ym mis Medi wrth i ni paratoi am dymor newydd. Darllenwch ein diweddariad i weld beth sy'n newydd gyda ni, i darganfod mwy am ein gweminar byw Diogelwch Tomenni Glo a llwyth o gyfloedd, interniaethau a newyddion o’r rhwydwaith.

Cyfarwyddwr Newydd Platfform yr Amgylchedd Cymru: Andy Schofield

Dewch i cwrdd a Chyfarwyddwr Newydd Platfform yr Amgylchedd Cymru: Andy Schofield. Darllenwch mwy am siwrne gyrfa Andy, eu cefnder fel rheolwr ymchwil...a'r ci bach egniol (iawn) sy'n dilyn Andy o amgylch yr ardal Pen-y-Bont ar Ogwr.

Bridging the gaps between researchers, evidence providers and policy makers.

In collaboration with Welsh Government, Natural Resources Wales, universities and researchers across Wales.

'Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid.'

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Signup to our newsletter to receive the latest news

Signup