Ein pobol

Dr Jennifer Geroni – Cyfarwyddwr

Mae gan Jennifer dros 10 mlynedd o brofiad mewn ymchwil amgylcheddol, rheoli ymchwil a darparu cyngor gwyddonol i’r llywodraeth. Ar ôl cwblhau PhD a oedd yn ymchwilio i opsiynau adfer ar gyfer draenio pyllau glo, treuliodd 2 flynedd yn gweithio yn Swyddfa Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru. Cyn derbyn y swydd hon roedd yn Bennaeth Ymchwil Datblygu yn PDR, canolfan ddylunio wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mrs Susan Cody – Gweinyddwr

Mae Sue wedi gweithio i Blatfform yr Amgylchedd Cymru ers mis Hydref 2018, ar ôl gweithio fel Gweinyddwr Grŵp, Meddygaeth Seicolegol a Chynorthwyydd Personol i’r Deon Meddygaeth (y ddwy swydd ym Mhrifysgol Caerdydd) a Chynorthwyydd Gweithredol i’r Cyfarwyddwr Meddygol, Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a’r Fro.

Gemma Treharne Foose

Gemma Treharne-Foose – Arweinydd cyfathrebu

Rwy’n falch iawn fy mod yn gweithio fel arweinydd cyfathrebu ar gyfer lansio Platfform yr Amgylchedd Cymru yn 2019, gan reoli trefniadau cyfathrebu a chyhoeddusrwydd y prosiect ochr yn ochr â’n partneriaid ar y prosiect. Rwyf hefyd yn ymgynghorydd cyfathrebu, ysgrifennu copi ac ymgysylltu ar-lein, yn gweithio gyda chleientiaid preifat mewn meysydd sy’n cynnwys ymrymuso menywod, twristiaeth a’r celfyddydau. Rwy’n Aelod (MCIPR) gyda’r Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig (CIPR). Yn fy amser rhydd, rwy’n ysgrifennu adolygiadau theatr ac rwy’n hyrwyddo’r celfyddydau yng Nghymru trwy fenter gymdeithasol o’r enw ‘Beirniaid Ifanc / Beirniaid Cymunedol Cymru’ ac yn dawnsio gyda Chlwb Cabaret Caerdydd.

Rita Papdi – Dylunydd llawrydd

Mae Rita wedi bod yn gweithio ar brosiectau gyda ni ers y dechrau. “Rwy’n gweld yr anhawster a’r her o ymgysylltu â phobl trwy deipograffeg, darlunio, cyfansoddiadau gweledol ac animeiddiadau yn anhygoel. Gwnaeth yr angerdd hwn fy arwain i’r Deyrnas Unedig gan fy rhoi mewn cysylltiad â Phlatfform yr Amgylchedd Cymru sydd yn un o’m hoff gleientiaid. Mae wedi bod yn bleser gweithio ar y brand a chynhyrchu deunyddiau dylunio wrth gael cyfle i ennill sbectrwm ehangach o wybodaeth ac ysbrydoliaeth ar gyfer fy ngwaith dylunio yn y dyfodol.”

Comments are closed.