Ein pobol

Andy Schofield

Andy Schofield – Cyfarwyddwr

Gyda gyrfa dros 30 mlynedd, a threuliwyd y rhan fwyaf ohono mewn rolau gweithredol, polisi a strategol i NRW a’i sefydliadau rhagflaenol, mae gan Andy brofiad helaeth o’r materion amgylcheddol ledled Cymru a’r heriau a wynebir gan y rhai sy’n ceisio mynd i’r afael â nhw. Yn dilyn cyfnod yn gweithio ar brosiect Morlyn Llanw Bae Abertawe, yn fwyaf diweddar, mae Andy wedi rheoli Cynghrair Diogelwch Dŵr GW4, gan hwyluso cydweithrediadau ymchwil ar draws prifysgolion Caerfaddon, Bryste, Caerdydd a Chaerwysg.

Catherine Arnold

Catherine Arnold – Swyddog Partneriaeth

Astudiodd Catherine MSc Gwyddor, Polisi a Rheoli Dŵr yn 2016-17 ac ers hynny mae wedi ennill profiad yn niwydiant dŵr y DU fel Gwyddonydd Iechyd Cyhoeddus. Yn fwy diweddar, mae Catherine wedi gweithio yn y sector hyfforddi a datblygu, gan hwyluso hyfforddiant ar gyfer y Groes Goch Brydeinig. Yn ei hamser rhydd mae’n mwynhau’r amgylchedd trwy chwaraeon dŵr a heicio.

Comments are closed.