Myfyrwyr

Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr amgylcheddol proffesiynol yng Nghymru 

Mae’r byd yn newid yn gyflym. Dysgwch sut y gallwch chi wneud gwahaniaeth go iawn.

Mae effeithiau newid yn yr hinsawdd yn cael eu teimlo fwyfwy gan boblogaethau ledled y byd. Mae’r argyfwng bioamrywiaeth o’r diwedd yn cael y sylw y mae’n ei haeddu. Mae pobl o bob cefndir yn magu mwy o ddiddordeb mewn dyfodol cynaliadwy, carbon isel. Nawr yn fwy nag erioed yw’r amser i ganolbwyntio ein hymdrechion ar waith sy’n cefnogi’r byd naturiol a ffyrdd cynaliadwy o fyw. Mae swyddi sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd a chynaliadwyedd yn bwysicach nag erioed. Nid yw gweithio yn sector yr amgylchedd bellach yn ddewis gyrfa arbenigol. Mae ymwybyddiaeth amgylcheddol bellach yn y prif ffrwd ac ar gyfer Cenhedlaeth Z, mae ffyrdd o fyw a dewisiadau gyrfa yn cael eu llywio gan werthoedd a chredoau a fyddai wedi cael eu ystyried yn radical genhedlaeth yn ôl.  

“Ni yw’r genhedlaeth gyntaf sy’n gallu dod â thlodi i ben. Ni hefyd yw’r genhedlaeth olaf sy’n gallu arafu cynhesu byd-eang cyn ei bod yn rhy hwyr.” 

Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Ban Ki-moon, 2015

Cyfleoedd i fyfyrwyr a graddedigion newydd  

Dewch o hyd i wybodaeth am yr ystod o lwybrau gyrfa, interniaethau, cyfleoedd swyddi a chyfleoedd hyfforddi sydd gan y sector amgylcheddol i’w cynnig. Gallwch hefyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma am ein hysgolion haf, ymddangosiadau mewn ffeiriau gyrfa, ein cyfres podlediadau ‘Curious Minds’ sy’n canolbwyntio ar brofiadau gyrfa gynnar y rhai sy’n gweithio mewn amrywiaeth o rolau amgylcheddol yn ogystal â chyfleoedd i chi fod yn rhan o’n tîm yn ystod ein digwyddiadau byw, ein gweithdai a’n cynadleddau thematig.  

“[Mae GenZ eisiau] cymryd rhan mewn gwaith sydd ag ystyr a phwrpas. … Maent yn genhedlaeth gymdeithasol ymwybodol sy’n canolbwyntio ar eu medr technolegol, gan ddefnyddio technoleg i gyfathrebu a chydweithio, i adeiladu syniadau.”

Mark Sparvell, Uwch Reolwr Marchnata Addysg, Microsoft

Pori cynhyrchion, cyfleoedd a phrofiadau ein Hwb Gyrfaoedd

  • ‘Curious Minds’: y gyfres Podlediadau sy’n canolbwyntio ar Yrfaoedd
  • Cyfres we ‘Mewn:cysylltiad’ (sgyrsiau panel & gweminarau gwadd)
  • Siarad / gwirfoddoli neu gyflwyno
  • Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)
  • Hyfforddiant Doethurol
  • Ymchwil a Thystiolaeth

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .