Transforming Land use for Net Zero, Nature and People (LUNZ)

Cyhoeddodd Ymchwil ac Arloesi’r DU, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net a’r Gweinyddiaethau Datganoledig ddoe lansiad rhaglen ymchwil newydd, ryngddisgyblaethol a chyd-ddatblygedig o’r enw ‘Transforming Land use for Net Zero, Nature and People (LUNZ)’. • Nawr yn fyw ar ddarganfyddwr cyllid UKRI…

Parhau i ddarllen