Transforming Land use for Net Zero, Nature and People (LUNZ)

Cyhoeddodd Ymchwil ac Arloesi’r DU, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net a’r Gweinyddiaethau Datganoledig ddoe lansiad rhaglen ymchwil newydd, ryngddisgyblaethol a chyd-ddatblygedig o’r enw ‘Transforming Land use for Net Zero, Nature and People (LUNZ)’. • Nawr yn fyw ar ddarganfyddwr cyllid UKRI…

Parhau i ddarllen

Cynghorydd Arbenigol Data Ecolegol

https://naturalresources.wales/about-us/jobs-and-placements/jobs/201411-ecology-data-specialist/?lang=cy Dyddiad Cau: 11 Ebrill 2023 | Cyflog: £37,308 – £40,806 (Gradd 6) | Lleoliad: Hyblyg Math o gontract: Parhaol Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos.  Rhif swydd: 201411 Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae’r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith…

Parhau i ddarllen