Ymchwil a thystiolaeth

Helping you make new connections

Eich helpu i wneud cysylltiadau newydd

Rydym yn darparu cymorth i’n haelodau i ehangu eu rhwydweithiau ac i wneud cysylltiadau newydd. Ein nod yw creu cyfleoedd ar gyfer sefydliadau yng Nghymru i gyflwyno ceisiadau ariannu, ar raddfa fawr, sy’n cwmpasu sefydliadau, sectorau a disgyblaethau gwahanol.

Rydym am gynyddu ymgysylltiad yng Nghymru â Chronfa Blaenoriaethau Strategol UKRI a phrif destunau Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol. Byddwn yn cynnal digwyddiadau pwll tywod ymchwil drwy gydol y flwyddyn er mwyn cefnogi’r broses o ddatblygu syniadau ar gyfer testunau a chynigion y dyfodol mewn ymateb i alwadau penodol. Gallwch ddod o hyd i fanylion pellach am ein digwyddiadau yma.

Os oes gennych syniad ar gyfer digwyddiad pwll tywod ymchwil, byddem wrth ein boddau’n ei drafod â chi er mwyn gweld beth y gallwn ei wneud er mwyn ei roi ar waith.

Cyfleoedd sydd ar y gweill

Cymrodoriaid Penderfyniadau Tirweddau – cyhoeddi cyfle

Bydd yr alwad am gymrodoriaethau gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol fel rhan o raglen Penderfyniadau Tirweddau Cronfa Blaenoriaethau Strategol UKRI yn dod i ben ar 26 Mawrth 2020.

Mae tri math o gymrodoriaeth ar gael, sy’n para hyd at ddwy flynedd:

  • Cymrodoriaethau cyfuno ymchwil
  • Cymrodoriaethau trosi ymchwil
  • Cymrodoriaethau tirweddau ar gyfer cymunedau

Cysylltwch â ni:

  • Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu cais am gymrodoriaeth. 
  • Os ydych am gymorth wrth ddod o hyd i’r cysylltiadau cywir yn Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru neu rywle arall. 
  • Os ydych am gwrdd ag eraill a rhyngweithio â nhw er mwyn datblygu ceisiadau.

Comments are closed.