Ymchwil a thystiolaeth

Helping you make new connections

Eich helpu i wneud cysylltiadau newydd

Rydym yn darparu cymorth i’n haelodau i ehangu eu rhwydweithiau ac i wneud cysylltiadau newydd. Ein nod yw creu cyfleoedd ar gyfer sefydliadau yng Nghymru i gyflwyno ceisiadau ariannu, ar raddfa fawr, sy’n cwmpasu sefydliadau, sectorau a disgyblaethau gwahanol.

Rydym am gynyddu ymgysylltiad yng Nghymru â Chronfa Blaenoriaethau Strategol UKRI a phrif destunau Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol. Byddwn yn cynnal digwyddiadau pwll tywod ymchwil drwy gydol y flwyddyn er mwyn cefnogi’r broses o ddatblygu syniadau ar gyfer testunau a chynigion y dyfodol mewn ymateb i alwadau penodol. Gallwch ddod o hyd i fanylion pellach am ein digwyddiadau yma.

Os oes gennych syniad ar gyfer digwyddiad pwll tywod ymchwil, byddem wrth ein boddau’n ei drafod â chi er mwyn gweld beth y gallwn ei wneud er mwyn ei roi ar waith.

Comments are closed.