Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Eich cysylltu â chyfleoedd newydd i ddisgleirio  

Mae Platfform yr Amgylchedd Cymru yn ymroddedig i weithio gyda’n haelodau a’n rhwydweithiau i roi cyfleoedd i chi ddatblygu eich gyrfa a’ch set sgiliau.

Dysgwch sut y gall ein cynadleddau, gweithdai, podlediadau a chyfresi gweddarlledu yn ogystal â’n rhaglenni gwaith thematig bob blwyddyn helpu i’ch cysylltu â chyfleoedd gwirfoddoli a siarad newydd.

Mae gennym hefyd nifer o ffyrdd o wella eich sgiliau mewn cyd-destun academaidd a phroffesiynol drwy ein gweithdai, ysgolion haf, pwyllgor llywio a chynhadledd thematig.  

Pori cynhyrchion, cyfleoedd a phrofiadau ein Hwb Gyrfaoedd


Comments are closed.