Mewn:cysylltiad: Blwyddyn Ryngwladol Iechyd Planhigion

plant seedling in a hand

Ymunwch â ni ar gyfer pennod ddiweddaraf Mewn:cysylltiad, ein cyfres we Zoom newydd sy’n dod ag amrywiaeth o siaradwyr at ei gilydd sy’n cynrychioli amrywiaeth o safbwyntiau yn ymwneud â Gwyddor yr Amgylchedd. Gan ddefnyddio technoleg Zoom, rydym yn creu lle i gynnal momentwm yn ein gwaith a lle i’n cymuned gyfarfod, rhannu syniadau a chysylltu. Ar gyfer y digwyddiad hwn, rydym yn edrych ymlaen at gyflwyno rhifyn arbennig o’n cyfres we ‘Mewn:cysylltiad’ i nodi Blwyddyn Ryngwladol Iechyd Planhigion.

Parhau i ddarllen

Cymru fyw – yn fyw!

Rhagfyr 3ydd, 10-12yb Ymunwch â’n digwyddiad byw i weld sut mae Cymru Fyw wedi datblygu gallu unigryw i helpu Cymru delio â heriau byd-eang a lleol drwy arsylwadau’r Ddaear. Mewn partneriaeth â Cymru Fyw, hoffai Platfform Amgylchedd Cymru eich gwahodd i ddigwyddiad rhithwir ar Ragfyr 3ydd 2020 (10yb-hanner dydd) i…

Parhau i ddarllen