Meddwl heb orwelion: Sut gall Cymru sicrhau aer glanach?

Dewch i ymuno ddarllediad wê byw arbennig i nodi diwrnod cyntaf  ‘Awyr Glân Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer awyr las‘ ar Fedi 7fed

Mewn cydweithrediad arbennig â Llywodraeth Cymru ar  gyfer Diwrnod Rhyngwladol Awyr Glân y Cenhedloedd Unedig ar gyfer awyr las, mae Platfform Amgylchedd Cymru yn cynnal gwe-ddarllediad un-tro gyda phanelwyr a gwestai arbennig: yr Athro Enda Hayes  a’r Athro Lorraine Whitmarsh i drafod syniadau a dulliau o sicrhau aer glanach yng Nghymru.   

Mae’r gweminar hwn ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn yr heriau o sicrhau awyr glân, trafnidiaeth gynaliadwy a chymunedau iach yng nghyd-destun argyfwng yr hinsawdd.

Bydd ein siaradwyr yn rhannu eu mewnwelediad cyn i ni agor y sesiwn ar gyfer cwestiynau byw gan westeion y gwe-ddarllediad. Gallwch gyflwyno cwestiynau’n ddienw cyn y gweddarlledu. Bydd cwestiynau’n cael eu casglu a’u cymedroli gan ein cadeirydd annibynnol, Cyfarwyddwr Platfform Amgylchedd Cymru Jennifer Geroni.

Bydd y gwe-ddarllediad 1 awr hwn am ddim ac o ddiddordeb arbennig i unigolion a grwpiau yn y diwydiannau / sectorau canlynol: ansawdd aer, teithio llesol a thrafnidiaeth, cynllunio, datgarboneiddio, iechyd y cyhoedd, cymunedau cynaliadwy. Mae croeso i bob un ohonynt fod yn bresennol.  

Noder, bydd y sesiwn hon yn cael ei chofnodi.

Ein siaradwyr

Yr Athro Lorraine Whitmarsh, Prifysgol Caerfaddon

Seicolegydd amgylcheddol yw’r Athro Lorraine Whitmarsh, sy’n arbenigo mewn canfyddiadau ac ymddygiad mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd, ynni a thrafnidiaeth. Lleoliwyd yn yr Adran Seicoleg, Prifysgol Caerfaddon. Mae’n Gyfarwyddwr Canolfan Newid yn yr Hinsawdd a Thrawsnewid Cymdeithasol (CAST) a ariennir gan ESRC. Mae hi’n cynghori sefydliadau llywodraethol a sefydliadau eraill yn rheolaidd ar newid ymddygiad carbon isel a chyfathrebu newid yn yr hinsawdd, ac  mae’n Awdur Arweiniol ar gyfer Adroddiad Chweched Asesu Gweithgor IPCC II. Mae ei phrosiectau ymchwil wedi cynnwys astudiaethau o ymddygiadau effeithlonrwydd ynni, lleihau gwastraff ac ailddefnyddio bagiau siopa, canfyddiadau o dechnolegau deallus a cherbydau trydan, ffyrdd carbon isel o fyw, ac ymatebion i newid yn yr hinsawdd. 

Dr Enda Hayes, Prifysgol Prifysgol Bryste

Mae Enda Hayes yn Athro mewn Ansawdd Aer a Rheoli Carbon, yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Adnoddau Rheoli Ansawdd Aer ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste. Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad mewn gwyddorau amgylcheddol sy’n cyfrannu at bolisi a thystiolaeth rheoli ansawdd aer a charbon i’r Comisiwn Ewropeaidd, Asiantaeth yr Amgylchedd Ewrop, Llywodraethau’r UE a Rhyngwladol, Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol gan gynnwys astudiaethau manwl o NA2, PM10, NH3  a bioaerosols. Ar hyn o bryd mae ei ddiddordebau ymchwil yn deillio o rôl dinasyddion o ran rheoli ansawdd aer gan gynnwys dylanwad ymarfer cymdeithasol ar gynhyrchu llygredd ac amlygiad iddo, her anghydraddoldebau cymdeithasol a gwerth gwyddoniaeth dinasyddion i gynhyrchu data, mewnwelediad ac atebion newydd.

Rhaid gofrestru i fynychu’r digwyddiad. Anfonir cyfarwyddiadau ymuno atoch drwy Zoom.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .