Cystadleuaeth Traethawd Ymchwil Tair Munud 3MT® 2024

Ar 20 Mai 2024 bydd Platfform Amgylchedd Cymru yn cynnal rhith-gystadleuaeth Thesis Tri Munud ar Ymchwil Amgylcheddol Cymru. Cystadleuaeth cyfathrebu ymchwil academaidd yw The Three Minute Thesis (3MT®) a ddatblygwyd gan Brifysgol Queensland (UQ), Awstralia, lle mae gan fyfyrwyr PhD dri munud i gyfleu canfyddiadau eu hymchwil i gynulleidfa anarbenigol.

Byddwn hefyd yn cynnal rowndiau ar gyfer Myfyrwyr Meistr ac Israddedig ym Mhrifysgolion Cymru a sefydliadau addysgol/ymchwil.

Pam ddylwn i gymryd rhan?


Mae cymryd rhan yn 3MT yn datblygu sgiliau cyfathrebu academaidd, cyflwyno ac ymchwil, tra’n datblygu gallu ymgeiswyr ymchwil i egluro eu hymchwil yn effeithiol mewn iaith sy’n briodol i gynulleidfa anarbenigol. Mae 3MT yn gyfle gwerthfawr i ymgeiswyr PhD ddod at ei gilydd a siarad am eu hymchwil. Mae hefyd yn darparu amgylchedd cefnogol lle gall ysgolion, sefydliadau a phrifysgolion ddarparu hyfforddiant sgiliau cyflwyno.

Graddau Uwch trwy Ymchwil | Dechreuwch eich taith 3MT yma | Traethawd Ymchwil Tair Munud | Prifysgol Queensland

Cofrestrwch i gyflwyno

3MT
Name
Name
First
Last
PPT Slides Provided
Headshot Provided (LinkedIn profile photo or similar)
Signed Photography Waiver Form Provided (See below)

Maximum file size: 104.86MB

Maximum file size: 104.86MB

Maximum file size: 104.86MB

rheolau 3MT

 • Cyfyngir cyflwyniadau i 3 munud a chaiff cystadleuwyr sy’n para mwy na 3 munud eu diarddel.
 • Ystyrir bod cyflwyniadau wedi dechrau pan fydd cyflwynydd yn dechrau ei gyflwyniad ar lafar (nid yw’r amseriad yn cynnwys y sleid teitl 3MT ac mae’n cychwyn o’r adeg y mae’r cystadleuydd yn dechrau siarad, nid ar ddechrau’r fideo).
 • Rhaid i fideos fodloni’r meini prawf canlynol:
 • Wedi’i ffilmio ar y llorweddol;
 • Wedi’i ffilmio ar gefndir plaen;
 • Wedi’i ffilmio o safle statig;
 • Wedi’i ffilmio o un ongl camera;
 • Cynnwys sleid teitl 3MT;
 • Cynnwys sleid PowerPoint 3MT (cornel dde uchaf / ochr dde / toriad i)
 • Caniateir un sleid statig yn y cyflwyniad (dim trawsnewidiadau sleidiau, animeiddiadau na ‘symudiad’ o unrhyw ddisgrifiad). Gall hyn fod yn weladwy yn barhaus, neu ‘torri i’ (cymaint o weithiau ag y dymunwch) am uchafswm o 1 munud neu ei gyflwyno trwy e-bost os nad yw wedi’i gynnwys yn y cyflwyniad.
 • Rhaid i’r sain 3 munud fod yn ddi-dor – dim golygiadau sain neu egwyliau.
 • Ni chaniateir unrhyw bropiau ychwanegol (e.e. gwisgoedd, offerynnau cerdd, offer labordy a chefndiroedd animeiddiedig) o fewn y recordiad.
 • Dylai cyflwyniadau fod ar lafar (e.e. dim cerddi, rapiau na chaneuon).
 • Ni chaniateir unrhyw gyfrwng electronig ychwanegol (e.e. ffeiliau sain a fideo) o fewn y recordiad fideo.
 • Mae penderfyniad y panel dyfarnu yn derfynol.
 • Cyflwyniadau trwy fformat fideo (dim ond cyswllt fideo a ddarperir i Gydlynwyr Digwyddiadau). Ni dderbynnir ffeiliau a anfonir mewn fformatau eraill.
 • Mae ceisiadau a gyflwynir ar gyfer dyfarniad terfynol i Wildcard neu Rownd Derfynol y Brifysgol i’w cyflwyno gan Gydlynydd Digwyddiad 3MT yr Ysgol/Cyfadran/Athrofa. Ni ddylai cystadleuwyr gyflwyno eu fideos yn uniongyrchol i 3MT.

Sylwer: ni fydd cystadleuwyr ** yn cael eu barnu ar ansawdd fideo/ recordiad neu alluoedd golygu (cynwysiadau dewisol). Bydd y beirniadu yn canolbwyntio ar y cyflwyniad, y gallu i gyfathrebu ymchwil i gynulleidfa anarbenigol, a sleid PowerPoint 3MT.

Comments are closed.