Cyfle Cymrodoriaeth: Sero Net ac Amaethyddiaeth (Llywodraeth Cymru)

Dyddiad cau: Medi 14 2021 (16.00yp)

Ar hyn o bryd mae gan Lywodraeth Cymru dair Cymrodoriaeth sydd ar gael drwy Ymchwil ac Arloesi yn y DU – y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (UKRI – ESRC).

Y cyfle:

Sero Net ac Amaethyddiaeth: Cymhwyso gwyddoniaeth ymddygiadol i ddatblygu a gweithredu polisi a datblygu rhaglen ymchwil bwrpasol ynghylch y newid yn yr hinsawdd a systemau bwyd.

Am fwy o wybodaeth fanwl am y cyfle yma, cliciwch ar y ddolen isod:

Cyfle Cymrodoriaeth: Sero Net ac Amaethyddiaeth (Llywodraeth Cymru) – Saesneg yn unig

Mwy am y cyfleoedd i gyd > ESRC policy fellowships 2021 – UKRI (Saesneg yn unig)


Comments are closed.