Cyfle Cymrodoriaeth: Rhagwelediad (Llywodraeth Cymru)

Dyddiad cau: Medi 14 2021 (16.00yp)

Ar hyn o bryd mae gan Lywodraeth Cymru dair Cymrodoriaeth sydd ar gael drwy Ymchwil ac Arloesi yn y DU – y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (UKRI – ESRC).

Y cyfle:

Rhagwelediad: Datblygu polisi a rhagwelediad strategol sy’n gysylltiedig â’r sbardunau a’r tueddiadau sy’n effeithio ar allu Cymru i gyflawni’r nodau llesiant cenedlaethol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Am fwy o wybodaeth fanwl am y cyfle yma, cliciwch ar y ddolen isod:

Cyfle Cymrodoriaeth: Rhagwelediad (Llywodraeth Cymru) – Saesneg yn unig

Mwy am y cyfleoedd i gyd > ESRC policy fellowships 2021 – UKRI (Saesneg yn unig)


Comments are closed.